ΑΡΧΕΙΑ/ ΕΝΤΥΠΑ

Για την αίτησή εγγραφής του σωματείου σας στην ομοσπονδία, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το έντυπο.

Για την έκδοση δελτίου αθλητή παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το έντυπο.

Η συμμετοχή των αθλητών σε προπονήσεις και αγώνες προυποθέτει την κατοχή της κάρτας υγείας αθλητή.

Scroll to Top