ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΤΟΣ 2024)

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σούμο προσκαλεί τα σωματεία – μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23 Μαρτίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΑΣ Λέοντες Χαϊδαρίου, οδός Δερβενακίων 10 & Πατρών, περιοχή Χαϊδάρι, σύμφωνα με την από 29/1/2023 Απόφαση του Δ.Σ. με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας Διάταξης:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2. Ενημέρωση του Σώματος της ΓΣ για τα πεπραγμένα του έτους 2023 (01-01-2023 ως 31/12/2023).
  3. Ανάγνωση του Διοικητικού Απολογισμού έτους 2023 (01-01-2023 ως 31-12-2023) 4. Ανάγνωση του Οικονομικού Απολογισμού έτους 2023 (01-01-2023 ως 31-12-2023) 5. Ανάγνωση του Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2024 (01-01-2024 ως 31-12- 2024)
  4. Ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το διαχειριστικό έτος 2023 (01-01-2023 wc 31-12-2023)
  5. Διεξαγωγή Ψηφοφορίας για την έγκριση α) του Διοικητικού Απολογισμού έτους 2023, β) του Οικονομικού Απολογισμού έτους 2023, γ) του Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2024
  6. Διεξαγωγή Ψηφοφορίας για την έγκριση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το διαχειριστικό έτος 2023 και την τυχόν απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για το διαχειριστικό έτος 2023.
    Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την 26 Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 στον ίδιο χώρο.
    Αθήνα, 05/02/2023

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Η Γενική Γραμματέας
Ευθυμία Μεταλίδου

Scroll to Top